Wuxi Plaswelding machinery Co.,Ltd.
Wuxi Plaswelding machinery Co.,Ltd.
Liên lạc
Đường thoát y

Máy hàn ống bơm

Đường ống thể dục là một loại chất liệu nhiệt chất lượng cao, không phải bắc cực. Xét nghiệm thể dục có độ kháng cự tuyệt đối với nhiều hóa chất trong nước. Do những đặc điểm đặc biệt của nó, ống dẫn polythylene (PE) được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp nước, ống thoát nước, ống thoát nước dưới lòng đất, lò sưởi, khí truyền và phân phối, ống truyền gas, ống dẫn điện và truyền thông, ống dẫn truyền thông công nghiệp, đường ống nông nghiệp, v. Nó được sử dụng chủ yếu trong cung cấp nước đô thị, cung cấp khí trong thị trấn và tưới tiêu nông nghiệp.


Pipe W Butt Welding Machine phải được dùng cho việc hàn đường ống và cắt Đường ống. Có thể cắt đường ống theo các yêu cầu. Cái máy hàn nút có thể hàn hoàn hảo ống.


PE pipe Welding Machine

Kết nối
Vật thể đọc Hoa Tin mới nhất
Liên lạc
Anh có câu hỏi nào không?
Gởi một cuộc điều tra công việc online.