Wuxi Plaswelding machinery Co.,Ltd.
Wuxi Plaswelding machinery Co.,Ltd.
Liên lạc
Các khách UAE

Các khách UAE

The Machine in the picture is LHY2500 Butt Welding Machine , which is cõi chỉnh theo nhu cầu của khách UAE. The Clapss are hydraulic Automate chưởng, và the operating system is control by a PLC program. Lớp hàn hoàn hảo.


uae customers

TY_RELATED_MACHINE_PRODUCTS
Những trường hợp
Description Hoa Tin mới nhất
Liên lạc
Anh có câu hỏi nào không?
Gởi một cuộc điều tra công việc online.