Wuxi Plaswelding machinery Co.,Ltd.
Wuxi Plaswelding machinery Co.,Ltd.
Liên lạc
Nước

Máy cắt ống bằng nhựa dẻo

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, càng nhiều vật liệu mới được sử dụng trong các dự án cung cấp nước và cống thoát, như thể chất dẫn đường dung dịch, PPR và HDPE. Đường ống thể dục có thể chịu được sự mòn của các chất hóa học khác nhau, không cần phải chữa trị chống mòn, và rất thích hợp cho các dự án cung cấp nước và cống thoát nước. Cái máy hàn mông được tạo ra như một cỗ máy đặc biệt để cắt và hàn các đường ống thể dục. Khẩu hiệu


Cái máy hàn ống Bộ giáp được sử dụng để sản xuất những khớp khớp khớp hay hàn những ống HDPE và được dùng cho khu vực làm việc thoát nước. Đã được sử dụng bởi nhiều công ty cung cấp nước.


Plastic Pipe Welding & Cutting Machines in Water/Plumbing

TY_RELATED_MACHINE_PRODUCTS
Ngành Hoa Tin mới nhất
Liên lạc
Anh có câu hỏi nào không?
Gởi một cuộc điều tra công việc online.